Stijn

Stijn studeerde in 2003 met onderscheiding af aan de VUB als licentiaat in de Rechten. Nadat hij zijn stage in de advocatuur afrondde, deed hij eerst heel wat ervaring op binnen de verzekeringssector.

Uiteindelijk keerde hij in 2013 terug naar de advocatuur.

Dankzij zijn ervaring in de vastgoed- en verzekeringswereld ligt hier zijn favoriete werkterrein.

Maar ook medisch en farmaceutisch recht vallen binnen zijn kennis.  Zo werd Stijn de afgelopen jaren meermaals gevraagd als spreker op het jaarlijks symposium ‘Medische Wereld’ van de VUB.

Een zeer bijzondere én zeldzame expertise van Stijn is die als expert in overeenkomsten voor draagmoederschap. Dit is een uiterst gevoelige en complexe materie met zeer veel emotionele waarde, waarvoor er in België nagenoeg geen experten te vinden zijn. Bijkomende moeilijk is dat er hiervoor een gebrek aan wettelijk kader is. Stijn werkt hiervoor o.a. samen met de VUB.

Daarnaast heeft hij tussen 2016 en 2020 gezeteld in de gemengde commissie Rechtsbijstandverzekering als afgevaardigde van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie Brussel.

Zijn vrije tijd brengt Stijn het liefst door in het gezelschap van familie en vrienden.