Huurrecht

Heeft uw huurder uw pand beschadigd? Betaalt uw huurder zijn huurgelden niet?
Is uw huurder plots met de noorderzon vertrokken? Of weigert uw verhuurder een gebrek in zijn pand te herstellen?

Bij huurgeschillen kunnen zowel huurder als verhuurder rekenen op de juridische bijstand en maximale ontzorging van NCLAW. Naast de verschillende huurregimes (woninghuur, handelshuur, pacht) dient eveneens rekening te worden gehouden met de regionalisering van de materie.

NCLAW beschikt over een jarenlange ervaring en diepgaande kennis teneinde u een advies op maat te geven of uw zaak te pleiten.

VRAGEN OVER EEN EIGEN SITUATIE?
Contacteer ons gerust