Aansprakelijkheidsrecht

Iedereen maakt fouten of lijdt weleens schade door een fout of een nalatigheid van een ander. Wie door een fout of nalatigheid schade veroorzaakt, is daarvoor in beginsel aansprakelijk. Fouten kunnen gemaakt worden door een contractspartij (bv. tussen koper en verkoper) of buiten de contractuele sfeer (bv. een (sport)ongeval, burenhinder, slagen en verwondingen).

Zeer uiteenlopende vragen kunnen dan ook binnen het aansprakelijkheidsrecht aan bod komen:

  • Wat indien u een woning koopt en achteraf blijkt dat de verkoper u gebreken verzwegen heeft?
  • Wat als uw paard ontsnapt en een ongeval veroorzaakt?
  • Wie draagt de schade indien uw auto beschadigd wordt door een grote put in de weg?
  • Wat als er iets fout loopt tijdens een medische ingreep?

NCLAW is gespecialiseerd in geschillen inzake aansprakelijkheidsdossiers.

Heeft u schade berokkend of bent u slachtoffer? Wij hebben de expertise om u hierbij te helpen. Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, worden uw advocaten- en gerechtskosten gedekt. Wij zullen in eerste instantie dan ook steeds nagaan of u van een dekking rechtsbijstand kan genieten.

VRAGEN OVER EEN EIGEN SITUATIE?
Contacteer ons gerust