Familierecht

Het familierecht is een zeer ruim rechtsgebied waarin wij over de nodige ervaring en expertise beschikken.
Wij trachten onze cliënten die geconfronteerd worden met een familiaal probleem te ontzorgen middels het verlenen van advies, het voeren van minnelijke onderhandelingen en het bijstaan in juridische procedures.

Dit gaat van echtscheidingen en de beëindiging van een wettelijke of feitelijke samenwoonst en de bijhorende vereffening-verdeling, tot het vinden van een verblijfs- en financiële regeling voor de kinderen en een regeling van de onderhoudsplichten tussen ex-echtgenoten.

VRAGEN OVER EEN EIGEN SITUATIE?
Contacteer ons gerust