Sofie

Sofie Deketelaere maakt sinds september 2014 deel uit van het NCLAW-team en neemt de familierechtelijke dossiers voor haar rekening.
Tijdens haar studies Criminologische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel heeft Sofie stage gelopen op de Jeugdrechtbank alwaar haar interesse in het jeugd- en familierecht werd geprikkeld.

Na het behalen van haar masterdiploma Criminologische Wetenschappen in 2011, is Sofie dan ook gestart met de opleiding Rechten aan deVrije Universiteit van Brussel.

Sedert september 2014 is Sofie ingeschreven aan de balie te Brussel en tijdens haar stage op ons kantoor heeft zij zich meteen toegelegd op het Familierecht.

Sofie tracht tot een minnelijke oplossing van het dossier te komen waar het kan, maar voert tevens de juridische procedures waar het moet.
Ook na het afronden van haar stage is Sofie blijven deel uitmaken van het NCLAW-team en hebben wij haar als partner binnen ons kantoor verwelkomd.

In haar vrije tijd was Sofie actief in de paardensport. Hoewel ze intussen zelf geen wedstrijden meer rijdt, vindt ze hierin nog steeds haar ontspanning als toeschouwer en supporter.