Faillissement

Verkeert uw onderneming in moeilijkheden?

NCLAW begeleidt ondernemingen in moeilijkheden om hun voortbestaan te vrijwaren.
Indien het faillissement onafwendbaar is, zorgt NCLAW voor de nodige bijstand in deze procedure.

Wordt u als schuldeiser geconfronteerd met een onderneming in moeilijkheden?

NCLAW kan uw belangen behartigen om uw schuldvordering maximaal te gelde te maken.

VRAGEN OVER EEN EIGEN SITUATIE?
Contacteer ons gerust