Sofie De Coster

Sofie De Coster is in 2015 afgestudeerd als master in de Rechten aan de K.U. Leuven.

Tijdens haar masteropleiding heeft zij zich toegelegd op het strafrecht en privaatrecht.

Sedert 2015 is zij ingeschreven aan de balie te Brussel.