Simon Steyaert

Simon Steyaert behaalde in 2016 zijn masterdiploma Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Daaropvolgend, In 2019, behaalde hij zijn masterdiploma Rechten aan de Universiteit Gent met grote onderscheiding.

Tijdens zijn masterjaren specialiseerde hij zich in het strafrecht, het migratierecht en het privaatrecht. Binnen zijn masterproef voerde hij een wetenschappelijk onderzoek naar de impact van de ontwikkelingen in de neurowetenschap op het Strafecht.

Hij vervoegde advocatenkantoor Nolmans Croonen in 2019.

Sedert 2019 is hij ingeschreven aan de Nederlandstalige balie te Brussel.

Naast zijn praktijk als advocaat is hij op vrijwillige basis medewerker bij de Liga voor Mensenrechten en de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent.