Jana Duyck

Jana Duyck heeft haar bacheloropleiding gevolgd aan de K.U.Brussel (in samenwerking met de K.U.Leuven).

Tijdens haar master heeft ze zich toegelegd op economisch recht en fiscaal recht. Zij is afgestudeerd aan de K.U.Leuven in 2011.

Sedert 2011 is zij ingeschreven aan de balie te Brussel.

Jana Duyck heeft zich gespecialiseerd in bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht (o.a. huurrecht) en beslagrecht.