Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

03.02.2020 - Brexit: welke afspraken zijn er m.b.t. overheidsopdrachten?

De Brexit is een feit. Op 31 januari is Groot-BrittanniŰ officieel uit de Europese Unie gestapt. Al verandert er op korte termijn nog niet heel veel. Er is immers een overgangsperiode gestart waarin ...
Lees meer

31.01.2020 - Erfbelasting: nalatenschapsforfaits ge´ndexeerd

Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst, maakte zopas de ge´ndexeerde forfaits bekend voor de schulden van de nalatenschap. Voor de berekening van de erfbelasting wordt het actief van de nalatenschap ...
Lees meer

20.01.2020 - Onmogelijkheid voor grootouders om erkenning te betwisten bij overlijden erkenner is niet ongrondwettig

Dat grootouders het bij erkenning vastgestelde vaderschap niet kunnen betwisten, ook niet als de erkenner overleden is zonder zelf de erkenning te betwisten en de termijn om dat te doen nog niet ...
Lees meer

25.11.2019 - Verjaringstermijn van seksueel misbruik van minderjarigen zou in (nabije) toekomst worden opgeheven.

De commissie Justitie stemde op 16 oktober 2019 het wetsvoorstel goed waarin wordt bepaald dat seksueel misbruik tegen minderjarigen niet langer kan verjaren.
Lees meer

25.11.2019 - Adoptanten krijgen originele documenten omtrent de herkomst van de geadopteerde terug na de erkenning van de buitenlandse adoptie.

Het nieuwe Koninklijk Besluit van 26 september 2019 (inwerkingtreding op 26 oktober 2019) bepaalt dat de Federale Centrale Autoriteit (FCA) de originele documenten die de adoptanten haar hebben afgegeven met het oog op de erkenning van de buitenlandse adoptie, dient terug te geven.
Lees meer

25.11.2019 - Elke weggebruiker verplicht om te stoppen voor wielerwedstrijden

Op 01 januari 2020 treedt een volledig nieuwe regelgeving in werking voor wat betreft de organisatie van wielerwedstrijden.
Lees meer

25.11.2019 - Verplicht alchoholslot vanaf 1,8 promille of 1,2 promille bij recidivisten

Vanaf 01 juli 2018 zijn rechters ingevolge de Wegverkeerswet verplicht om in bepaalde gevallen dergelijk alcoholslot op te leggen aan bestuurders.
Lees meer

29.10.2019 - Striktere betalingstermijn bij handelstransacties voor grote ondernemingen

Vanaf 29 april 2020 wordt de uiterste betaaltermijn bij handelstransacties van grote ondernemingen aan KMO's beperkt tot maximaal 60 dagen, en de controle -en verificatietermijn tot maximaal 30 dagen...
Lees meer

18.10.2019 - Grondwettelijk Hof beperkt recht op omgevingsvergunning in landschappelijk waardevol gebied

Na een recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt het opnieuw een pak moeilijker om een milieu- of bouwvergunning te krijgen in een gebied dat volgens het gewestplan een 'landschappelijk ...
Lees meer

15.10.2019 - Nieuw in Wegcode: 'Úlke weggebruiker verplicht om te stoppen voor wielerwedstrijden'

Vanaf 2020 verplicht de Wegcode iedere weggebruiker om onmiddellijk uit te wijken en te stoppen bij het naderen van een wielerwedstrijd. Op dit moment zijn de regels nog veel soepeler en geldt de ...
Lees meer

23.09.2019 - Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: model attest 281.63 uit te reiken door de verzekeraars

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de premies (bedrag beperkt tot 310 euro, ge´ndexeerd bedrag aj. 2020). Alleen ...
Lees meer

20.09.2019 - Rechter moet ambtshalve kunnen ingrijpen bij schending taalwet gerechtszaken

Het Grondwettelijk Hof vindt dat rechters proceshandelingen ambtshalve moeten kunnen nietig verklaren als ze ingaan tegen de taalregels in gerechtszaken. Door hen die mogelijkheid te ontnemen, komt ...
Lees meer

22.08.2019 - Kennisgeving verstekvonnis verval van recht tot sturen moet duidelijk alle verzetmogelijkheden melden

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die bij verstek werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen bij de kennisgeving van het verstekvonnis uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van ...
Lees meer

08.08.2019 - Federaal verbod om te roken met kind aan boord

Roken in een voertuig in aanwezigheid van een kind van minder dan 16 jaar oud is vanaf nu ook een aantasting van de volksgezondheid en wordt door de wetgever bestraft op het hele Belgische ...
Lees meer

29.07.2019 - Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: dit moet je weten over het verzekeringsattest

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de betaalde premies (bedrag beperkt tot 195 euro, niet-ge´ndexeerd. ...
Lees meer

24.05.2019 - Onevenwichtige contracten en agressieve en misleidende marktpraktijken tussen ondernemingen verboden

Ondernemingen worden beter beschermd tegen misbruiken door andere ondernemingen. Onrechtmatige bedingen in hun onderlinge overeenkomsten zijn nietig en agressieve en misleidende marktpraktijken ...
Lees meer

23.05.2019 - Nieuwe Europese regels voor verkoopovereenkomsten van goederen

Europa heeft nieuwe regels voor verkoopovereenkomsten van goederen. De nieuwe richtlijn moet het vertrouwen van consumenten en leveranciers in grensoverschrijdende verkopen opkrikken. Daarom voorziet ...
Lees meer

15.05.2019 - Nieuw Burgerlijk Wetboek krijgt vorm

Ons land krijgt een nieuw Burgerlijk Wetboek. Het huidige wetboek is op bepaalde punten sterk verouderd, een grondige opfrissing was dringend nodig. Het nieuwe wetboek zal negen boeken tellen:Boek 1. ...
Lees meer

15.05.2019 - Nieuwe bewijsregels in burgerlijk recht vanaf 1 november 2020

Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. De gemoderniseerde bewijsregels komen in Boek 8 van het gloednieuwe Burgerlijk Wetboek. Het bewijsrecht wordt aangepast, vooral om de zaken te ...
Lees meer

10.05.2019 - Nieuw vennootschapsrecht blijft fiscaal neutraal

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Omdat de wetgever wil dat het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht fiscaal neutraal is, worden een heel pak ...
Lees meer

08.05.2019 - Welke rechtsbijstandsverzekering geeft recht op belastingvermindering ?

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering voor de betaalde premie. Maar niet alle rechtsbijstandsverzekeringen komen in aanmerking ...
Lees meer

30.04.2019 - Naar kortere opzegtermijn bij verzekeringen

De opzegtermijn bij verzekeringen kan binnenkort verkorten. De wetgever geeft de Koning alvast de machtiging om dat te doen. Of het ook in de praktijk zover komt, is nog niet zeker, maar de eerste ...
Lees meer

26.04.2019 - Nieuw Vlaams jeugddelinquentierecht start op 1 september

Op 1 september 2019, bij de start van het nieuw gerechtelijk jaar, wordt het nieuw Vlaams jeugddelinquentierecht van kracht. Een delinquentierecht dat inzet op herstel Ún op de verantwoordelijkheid ...
Lees meer

16.04.2019 - Aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te aanvaarden

Ondernemers kunnen hun uitgevoerde overheidsopdrachten en concessies sinds kort elektronisch factureren aan de aanbesteders. Sinds 1 april 2019 zijn die immers verplicht om die elektronische facturen ...
Lees meer

10.04.2019 - Eindelijk uitvoeringsbesluit voor wijzigingen aan rechtsplegingsvergoeding uit 2010

De rechtsplegingsvergoeding (RVP) is in 2010 op tal van punten bijgestuurd. Maar omdat er geen uitvoeringsbesluit volgde, is de wet van 21 februari 2010 nooit in werking getreden. Tot nu. De federale ...
Lees meer

08.04.2019 - Meer vennootschappen met lagere vennootschapsbijdrage

Belgisch Staatsblad. - Alleen vennootschappen die vorig jaar een balanstotaal hadden van meer dan 700.247,09 euro, betalen dit jaar de maximale vennootschapsbijdrage aan het sociaal statuut van de ...
Lees meer

05.04.2019 - Grondwettelijk Hof: 'Verlenging van verjaringstermijn verkeersovertreding met terugwerkende kracht schendt Grondwet'

Via de 'Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid' werd de verjaringstermijn van een gewone verkeersovertreding verlengd van 1 naar 2 jaar. Op zich geen probleem voor het ...
Lees meer

04.04.2019 - 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' in het Staatsblad!

Het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht is ingrijpend gewijzigd.De 'wet van 23 maart 2019', die zorgt voor deze grondige hervorming, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019. ...
Lees meer

03.04.2019 - Omvorming van vereniging naar vennootschap: wetgever regelt overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting

De wet van 17 maart 2019 regelt, voor verenigingen die zich omvormen tot een vennootschap, de overgang van de rechtspersonenbelasting (RPB) naar de vennootschapsbelasting (Ven.B.). Deze wet kadert in ...
Lees meer

05.03.2019 - Nieuwe regels voor teruggave rijbewijs na afleggen herstelexamens en afgifte rijbewijs met weekendrijverbod

Wie na een verval van het recht tot sturen de door de rechter opgelegde herstelexamens met succes aflegt, mag zijn rijbewijs in principe weer gaan afhalen op de griffie. Voortaan mag de griffie het ...
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8