News

Choice an area :
Search :

19.07.2012 - Geweld tegen scheidsrechters strenger bestraft

Geweld tegen scheidsrechters komt steeds vaker voor. Daarom heeft de wetgever ervoor gekozen om scheidsrechters strafrechtelijk beter te beschermen
Read more

17.07.2012 - Hogere boete voor wie btw niet of te laat betaalt

Vanaf 1 juli 2012 wordt een btw-belastingplichtige bestraft met een boete van 15% (in plaats van 10%) van de verschuldigde belasting
Read more

28.06.2012 - Aanvullende vakantie bij begin of hervatting van activiteit

Wie pas aan de slag gaat of na een lange periode opnieuw begint te werken, heeft toch recht op vakantie.
Read more

25.06.2012 - Niet betaalde verkeersboetes binnenkort geÔnd via belastingen

Verkeersovertreders zullen hun verkeersboete binnenkort niet meer kunnen ontlopen.
Read more

08.06.2012 - 6 correcties op mede-eigendom

Een wet van 15 mei 2012 voert 6 grote wijzigingen door in de regelgeving op de mede-eigendom.
Read more

14.05.2012 - Eerste circulaire over nieuwe 'algemene antimisbruikbepaling'

De belastingadministratie licht in een circulaire van 4 mei 2012 de nieuwe algemene misbruikbepaling toe.
Read more

07.05.2012 - Vereffeningsprocedure vennootschappen vereenvoudigd

De wet van 19 maart 2012 vereenvoudigt de procedure voor de vereffening van vennootschappen die in het Wetboek van Vennootschappen staat.
Read more

07.05.2012 - Regularisatie van onregelmatige buitenlandse adoptie

Wie een kind in het buitenland heeft geadopteerd zonder de wettelijke regels na te leven, kan de adoptie voortaan geregulariseerd zien.
Read more

19.04.2012 - Strafonderzoek stuit voortaan verjaring sociale schulden

De verjaring van de schuldvorderingen van de RSZ wordt voortaan gestuit door de instelling of de uitoefening van de strafvordering en door daden van onderzoek of daden van vervolging.
Read more

17.04.2012 - Nutsbedrijven ingezet in strijd tegen domiciliefraude

Door gegevens uit te wisselen met nutsbedrijven zal de sociale inspectie in de toekomst makkelijker kunnen aantonen dat een bepaald adres fictief is.
Read more

06.04.2012 - Contant betalen bij aankoop onroerend goed mag niet meer vanaf 2014

De verkoopprijs van een onroerend goed mag vanaf 1 januari 2014 niet meer contant worden betaald.
Read more

04.04.2012 - Inning geldboetes en confiscatie goederen in buitenland wordt makkelijker

BelgiŽ zal de strafrechtelijke en administratieve geldboetes die het oplegt, voortaan makkelijker kunnen invorderen in andere Europese lidstaten, en vice versa.
Read more

29.03.2012 - Afschaffing publicatieplicht jaarrekening micro-entiteiten

Vanaf 10 april 2012 kunnen de EU-lidstaten ervoor kiezen om een eenvoudige regeling van financiŽle verslaggeving voor micro-entiteiten in te voeren.
Read more

28.03.2012 - Binnenkort ecocombi's op onze wegen

Tussen 1 maart 2012 en 28 februari 2018 mogen de gewesten proefprojecten organiseren met zogenaamde ecocombi's of lange zware vrachtwagens (LZV).
Read more

26.03.2012 - Schending beroepsgeheim mag bij partnergeweld

Vanaf 1 maart 2013 mogen artsen, advocaten, politiebeambten en andere personen die gebonden zijn door het beroepsgeheim het parket inlichten wanneer ze weet hebben van partnergeweld.
Read more

07.03.2012 - Toezicht en minnelijke schikking bij timesharing

Een MB van 27 februari 2012 wijst de Algemene Directie 'Controle en Bemiddeling' aan als de dienst die bevoegd is om minnelijke schikkingen voor te stellen bij overtredingen van de Wet op de Timesharing
Read more

07.03.2012 - Digitale handtekening ook geldig op papier

Prints van elektronische documenten met een digitale handtekening hebben voortaan dezelfde waarde als de elektronische versies.
Read more

24.02.2012 - Wil erflater primeert bij levensverzekeringen

Wanneer de wettelijke erfgenamen als begunstigden worden aangewezen zonder bij name te zijn vermeld, is de verzekeringsprestatie voortaan verschuldigd aan de nalatenschap van de verzekeringnemer.
Read more

03.02.2012 - Fietsers hebben absolute voorrang op fietsstraten

Het concept 'fietsstraat' staat voortaan in de wegcode.
Read more

20.01.2012 - Het nieuwe tijdskrediet

Het recht op onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet wordt ingeperkt.
Read more

20.01.2012 - Verjaringstermijn van 15 jaar voor seksuele misdrijven met minderjarigen

De verjaringstermijn voor seksuele misdrijven met minderjarigen wordt verlengd van 10 tot 15 jaar.
Read more

10.01.2012 - Notarissen en gerechtsdeurwaarders btw-plichtig

Notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn vanaf 1 januari 2012 btw-plichtig.
Read more

03.01.2012 - Recidive voortaan bij alle verkeersovertredingen na 3 jaar

Vanaf 1 februari 2012 geldt voor alle verkeersovertredingen een recidivetermijn van 3 jaar.
Read more

30.12.2011 - Bedrijfswagens ook duurder voor werkgever

Sinds 1 januari 2012 wordt bij de berekening van het VAA van een bedrijfswagen, naast de CO2-uitstoot per kilometer, ook rekening gehouden met de cataloguswaarde van de wagen.
Read more

30.12.2011 - Verlaagd schenkingstarief voor Vlaamse bouwgronden tot eind 2014

Sinds 1 januari 2003 geldt er in het Vlaams Gewest een bijzonder verlaagd schenkingstarief voor bouwgronden.
Read more

27.12.2011 - Salduz

Meer rechten voor verdachten.
Read more

15.12.2011 - Energie in de bouwsector

Over 10 jaar is iedereen verplicht om bijna-energieneutraal te bouwen
Read more

15.12.2011 - Verkoop of verhuur van gebouwen

Het energieprestatieresultaat moet vanaf nu opgenomen worden in elke advertentie.
Read more

30.11.2011 - Tijdelijke werkloosheid

Elektronische aangifte tijdelijke werkloosheid is een feit.
Read more

25.07.2011 - Interestvoet voor handelstransacties stijgt

Handelaren betalen 8,5% intrest bij laattijdige betaling.
Read more

1  2  3  4  5  6  [7]