News

Choice an area :
Search :

26.05.2014 - Ouders kiezen achternaam kind

Ouders kunnen zelf de familienaam van hun kind bepalen. Ze kunnen kiezen voor de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam.
Read more

14.05.2014 - Voortaan recht van opstal ˇp, boven en onder de grond

De wetgever maakt het in de 'wet houdende diverse bepalingen inzake justitie' mogelijk om een recht van opstal te vestigen bˇven of ˇnder andermans grond, en niet alleen ˇp die grond, ...
Read more

02.05.2014 - Wie in BelgiŰ woont mag onmiddellijke inning bij verkeersovertreding niet meer cash betalen

Wie in ons land woont of er zijn vaste verblijfplaats heeft, mag een onmiddellijke inning voor een verkeersovertreding sinds 30 april 2014 niet meer cash betalen.
Read more

02.05.2014 - Burgerlijke partij moet gerechtskosten bij ongelijk niet meer automatisch betalen

Burgerlijke partijen die in het ongelijk worden gesteld, zullen niet meer automatisch opdraaien voor de gerechtskosten wanneer ze het initiatief hebben genomen ...
Read more

31.03.2014 - Nummerplaat bromfietsen verplicht vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart 2014 moeten bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen. Het gaat zowel om nieuwe als reeds ingeschreven voertuigen.
Read more

21.03.2014 - Vanaf 31 maart maximum 30km/u op wegen met F99-borden

Vanaf 31 maart 2014 geldt een snelheidsbeperking van 30km/u op de wegen die zijn aangeduid met de verkeersborden F99a, F99b of F99c.
Read more

10.03.2014 - Voorbereiden illegale drugshandel voortaan strafbaar

Wie meewerkt aan de voorbereiding van illegale drugshandel riskeert vanaf 20 maart 2014 een gevangenisstraf tot 5 jaar en een geldboete tot 100.000 euro.
Read more

03.03.2014 - Elektronisch toezicht wordt autonome straf

Elektronisch toezicht wordt een autonome straf.
Read more

13.02.2014 - Ritsen vanaf 1 maart verplicht

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode.
Read more

03.02.2014 - Statuut starters-BVBA verbeterd

De 'wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO's' maakt het statuut van de starters-BVBA aantrekkelijker.
Read more

27.09.2013 - Hoorrecht minderjarigen bij familiale geschillen

Minderjarigen krijgen een hoorrecht in zaken over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de persoonlijke relaties.
Read more

27.09.2013 - Echtscheiding door onderlinge toestemming kan volledig schriftelijk

Tot nu moeten de echtgenoten die door onderlinge toestemming willen scheiden, samen en in persoon verschijnen voor de rechtbank. Dat verandert nu.
Read more

22.08.2013 - Opnieuw uitstel voor mede-eigendomsakten

De wetgever geeft de syndici een jaar extra de tijd om de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement bij gedwongen mede-eigendom af te stemmen ...
Read more

20.08.2013 - Antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars

De federale overheid heeft het Antiwitwasreglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) bij koninklijk besluit bekrachtigd.
Read more

12.08.2013 - Btw-plicht ingevoerd voor advocaten

Advocaten zullen vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig zijn. Hun dienstverlening zal voor hun cliŰnten dus 21% duurder worden.
Read more

02.08.2013 - Eigendomsvoorbehoud volwaardig zekerheidsrecht

Het eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper verhuist van de Faillissementswet naar het Burgerlijk Wetboek.
Read more

30.07.2013 - Stiefkinderen en eigen kinderen van samenwoners gelijk voor de wet

Het programmadecreet van 5 juli 2013 zorgt ervoor dat kinderen van samenwoners recht hebben op het verlaagd tarief inzake successierechten.
Read more

22.07.2013 - Wetgeving op de continu´teit van ondernemingen bijgestuurd

De wet van 27 mei 2013 wijzigt verschillende wetten op het vlak van de continu´teit van ondernemingen.
Read more

01.07.2013 - Strengere GAS-wet treedt op 1 januari 2014 in werking

Op 1 januari 20014 treedt de nieuwe GAS-wet in werking. Gemeenten kunnen dan een pak meer feiten beboeten.
Read more

01.07.2013 - Ingebrekestelling advocaat of gerechtsdeurwaarder stuit verjaring

Ons burgerlijk recht krijgt er een nieuwe stuitingsgrond bij. Een ingebrekestelling door de advocaat van de schuldeiser krijgt onder bepaalde voorwaarden een verjaringsstuitende werking.
Read more

28.06.2013 - Wielklem voor wie geen parkeerticket koopt

Wie geen parkeerticket koopt of een parkeerplaats inneemt die is voorbehouden voor bewoners riskeert vanaf 8 juli 2013 een wielklem op zijn voertuig.
Read more

25.06.2013 - Specifieke criteria voor beoordeling arbeidsrelaties in de bouwsector

Bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie kan men in bepaalde sectoren een weerlegbaar wettelijk vermoeden inroepen. Voor 'sommige onroerende werkzaamheden' wordt dit vermoeden nu concreter gemaakt ...
Read more

10.06.2013 - Wat staat er in een uittreksel uit het strafregister?

In 2009 zorgden wijzigingen aan het Kieswetboek, het Centraal Strafregister en de hoven van assisen voor heel wat nieuwigheden bij de uitreiking van uittreksels uit het strafregister.
Read more

03.06.2013 - Advocatenakte biedt partijen meer zekerheid

Partijen die een onderhandse akte afsluiten kunnen die laten mee ondertekenen door hun advocaten. Een dergelijke advocatenakte biedt heel wat voordelen...
Read more

31.05.2013 - Sociale bijdragen verschuldigd bij ketenaansprakelijkheid voor loonschulden

Een verzamelwet van 29 maart 2012 heeft een mechanisme van ketenaansprakelijkheid voor loonschulden ingevoerd.
Read more

24.05.2013 - Opheffing bankgeheim: nu ook verplichte kennisgeving bij vraag van buitenlandse fiscus

Tot nog toe moest de fiscus geen kennisgeving aan de belastingplichtige sturen als het bankgeheim werd doorbroken naar aanleiding van een vraag van een buitenlandse fiscus.
Read more

13.05.2013 - Grondwettelijk Hof vernietigt fiscale overgangsregeling voor passiefwoningen

Het Grondwettelijk Hof heeft de overgangsbepaling vernietigd die de belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen laat uitdoven.
Read more

07.05.2013 - Aangifte rechtspersonenbelasting aj. 2013 gepubliceerd

De aangifte in de rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2013.
Read more

06.05.2013 - Transparant inzagerecht voor geadopteerden

Iedere geadopteerde van 12 jaar of ouder kan zijn interlandelijke adoptiedossier inzien.
Read more

22.04.2013 - Rechter informeert werkgever over verkrachting, prostitutie en zedenfeiten

Vanaf 2 mei 2013 kan een rechter beslissen om vonnissen m.b.t. zedenfeiten, prostitutie, verkrachting en aanranding van de eerbaarheid door te sturen ...
Read more

1  2  3  4  [5]  6  7