News

Choice an area :
Search :

30.12.2014 - Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging verdwijnt

Vanaf het aanslagjaar 2016 verdwijnt in het Vlaams Gewest de belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand.
Read more

29.12.2014 - Snelle invorderingprocedure voor alle commerciŽle geschillen tussen ondernemingen (art. 32 Justitie I)

De rechtbank van koophandel kan commerciŽle geschillen tussen ondernemingen beslechten via een snelle invorderingsprocedure.
Read more

28.07.2014 - Rijverbod bij niet tijdig inleveren rijbewijs toch nog mogelijk in 2014

Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod.
Read more

23.07.2014 - Melding op Kids-ID moet internationale parentale ontvoering verhinderen

Ouders die niet willen dat hun kind zonder hun toestemming naar een land buiten het Schengengebied reist, kunnen dit binnenkort laten melden op de Kids-ID.
Read more

07.07.2014 - Meeouders krijgen afstammingsband via 'gewone' afstammingsregels

De ongelijkheid bij de vaststelling van afstammingsbanden bij koppels met een gelijk en een verschillend geslacht wordt weggewerkt.
Read more

20.06.2014 - GAS-boetes voor fout parkeren en inbreuken op borden C3 en F103 mogelijk vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2014 kunnen gemeenten GAS-boetes opleggen voor overtredingen op het stilstaan en parkeren, voor overtredingen op het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) ...
Read more

13.06.2014 - Eenvormige waarderingsregels voor omzetting vruchtgebruik

Voor de waardering van het vruchtgebruik bestaan er verschillende methodes. De fiscus hanteert eigen waarderingsregels, die afwijken van het regime uit het Burgerlijk Wetboek.
Read more

10.06.2014 - Schuldsaldoverzekering wordt toegankelijker

Er komen strikte regels voor de medische vragenlijsten die verzekeraars hanteren bij een schuldsaldoverzekering.
Read more

30.05.2014 - Alimentatievoorschotten toegankelijker

Meer alimentatiegerechtigden kunnen via DAVO voorschotten krijgen op de onderhoudsgelden voor hun kinderen. De inkomensgrens wordt immers fors verhoogd.
Read more

26.05.2014 - Ouders kiezen achternaam kind

Ouders kunnen zelf de familienaam van hun kind bepalen. Ze kunnen kiezen voor de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam.
Read more

14.05.2014 - Voortaan recht van opstal ůp, boven en onder de grond

De wetgever maakt het in de 'wet houdende diverse bepalingen inzake justitie' mogelijk om een recht van opstal te vestigen bůven of ůnder andermans grond, en niet alleen ůp die grond, ...
Read more

02.05.2014 - Wie in BelgiŽ woont mag onmiddellijke inning bij verkeersovertreding niet meer cash betalen

Wie in ons land woont of er zijn vaste verblijfplaats heeft, mag een onmiddellijke inning voor een verkeersovertreding sinds 30 april 2014 niet meer cash betalen.
Read more

02.05.2014 - Burgerlijke partij moet gerechtskosten bij ongelijk niet meer automatisch betalen

Burgerlijke partijen die in het ongelijk worden gesteld, zullen niet meer automatisch opdraaien voor de gerechtskosten wanneer ze het initiatief hebben genomen ...
Read more

31.03.2014 - Nummerplaat bromfietsen verplicht vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart 2014 moeten bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen. Het gaat zowel om nieuwe als reeds ingeschreven voertuigen.
Read more

21.03.2014 - Vanaf 31 maart maximum 30km/u op wegen met F99-borden

Vanaf 31 maart 2014 geldt een snelheidsbeperking van 30km/u op de wegen die zijn aangeduid met de verkeersborden F99a, F99b of F99c.
Read more

10.03.2014 - Voorbereiden illegale drugshandel voortaan strafbaar

Wie meewerkt aan de voorbereiding van illegale drugshandel riskeert vanaf 20 maart 2014 een gevangenisstraf tot 5 jaar en een geldboete tot 100.000 euro.
Read more

03.03.2014 - Elektronisch toezicht wordt autonome straf

Elektronisch toezicht wordt een autonome straf.
Read more

13.02.2014 - Ritsen vanaf 1 maart verplicht

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode.
Read more

03.02.2014 - Statuut starters-BVBA verbeterd

De 'wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO's' maakt het statuut van de starters-BVBA aantrekkelijker.
Read more

27.09.2013 - Hoorrecht minderjarigen bij familiale geschillen

Minderjarigen krijgen een hoorrecht in zaken over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de persoonlijke relaties.
Read more

27.09.2013 - Echtscheiding door onderlinge toestemming kan volledig schriftelijk

Tot nu moeten de echtgenoten die door onderlinge toestemming willen scheiden, samen en in persoon verschijnen voor de rechtbank. Dat verandert nu.
Read more

22.08.2013 - Opnieuw uitstel voor mede-eigendomsakten

De wetgever geeft de syndici een jaar extra de tijd om de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement bij gedwongen mede-eigendom af te stemmen ...
Read more

20.08.2013 - Antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars

De federale overheid heeft het Antiwitwasreglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) bij koninklijk besluit bekrachtigd.
Read more

12.08.2013 - Btw-plicht ingevoerd voor advocaten

Advocaten zullen vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig zijn. Hun dienstverlening zal voor hun cliŽnten dus 21% duurder worden.
Read more

02.08.2013 - Eigendomsvoorbehoud volwaardig zekerheidsrecht

Het eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper verhuist van de Faillissementswet naar het Burgerlijk Wetboek.
Read more

30.07.2013 - Stiefkinderen en eigen kinderen van samenwoners gelijk voor de wet

Het programmadecreet van 5 juli 2013 zorgt ervoor dat kinderen van samenwoners recht hebben op het verlaagd tarief inzake successierechten.
Read more

22.07.2013 - Wetgeving op de continuÔteit van ondernemingen bijgestuurd

De wet van 27 mei 2013 wijzigt verschillende wetten op het vlak van de continuÔteit van ondernemingen.
Read more

01.07.2013 - Strengere GAS-wet treedt op 1 januari 2014 in werking

Op 1 januari 20014 treedt de nieuwe GAS-wet in werking. Gemeenten kunnen dan een pak meer feiten beboeten.
Read more

01.07.2013 - Ingebrekestelling advocaat of gerechtsdeurwaarder stuit verjaring

Ons burgerlijk recht krijgt er een nieuwe stuitingsgrond bij. Een ingebrekestelling door de advocaat van de schuldeiser krijgt onder bepaalde voorwaarden een verjaringsstuitende werking.
Read more

28.06.2013 - Wielklem voor wie geen parkeerticket koopt

Wie geen parkeerticket koopt of een parkeerplaats inneemt die is voorbehouden voor bewoners riskeert vanaf 8 juli 2013 een wielklem op zijn voertuig.
Read more

1  2  3  4  [5]  6  7  8