News

Choice an area :
Search :

05.04.2016 - Openbaar Ministerie kan daders belaging vervolgen zonder klacht

Belaging vormt niet langer een klachtmisdrijf.
Read more

04.04.2016 - Kilometerheffing niet betaald? Vlabel kan voertuig laten takelen

Sinds 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens zwaarder dan 3,5ton een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in ons land.
Read more

19.02.2016 - Potpourri II (Strafrecht en Strafvordering) gepubliceerd

De langverwachte Potpourri II-wet is op 19 februari 2016 in het Staatsblad verschenen. Exact 120 dagen nadat het monsterontwerp werd ingediend in de Kamer.
Read more

19.02.2016 - Voyeurisme voortaan strafbaar

Voyeurisme is voortaan strafbaar. Daders riskeren een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Is het slachtoffer jonger dan 16, dan kan die straf oplopen tot 15 jaar cel.
Read more

19.02.2016 - Alle misdaden correctionaliseerbaar

Alle misdaden worden correctionaliseerbaar. Wat betekent dat ze kunnen behandeld worden door de correctionele rechtbank, in plaats van door het hof van assisen. Geen uitzonderingen meer.
Read more

19.02.2016 - Wettelijke basis voor videoverhoor bij voorlopige hechtenis

Uiterlijk vanaf 1 september 2017 zullen de raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling inverdenkinggestelden via videoconferentie kunnen verhoren.
Read more

19.02.2016 - Guilty plea in Belgisch Strafrecht

De Potpourri II-wet introduceert de 'guilty plea' of de 'voorafgaande erkenning van schuld' in ons strafrecht.
Read more

19.02.2016 - Arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden nieuwe verzwarende omstandigheid bij slagen en verwondingen

Wanneer slagen en verwondingen leiden tot een arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden worden zij bestraft met zwaardere straffen dan de 'gewone' slagen en verwondingen.
Read more

05.02.2016 - Verdeeld verblijf van minderjarige in bevolkingsregister

Wanneer een kind op twee adressen verblijft, kan de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft in het bevolkingsregister laten opnemen dat het kind ook bij hem verblijft.
Read more

25.01.2016 - Mr. NOLMANS en mr. CROONEN geslaagd voor "Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken"

De cassatieprocedure in strafzaken werd recent hervormd. Daardoor is het moeilijker geworden om cassatieberoep in te stellen.
Read more

19.01.2016 - Niet meer naam van vader bij onenigheid of uitblijven naamkeuze

Een kind krijgt niet meer automatisch de naam van de vader wanneer de ouders het niet eens raken of geen keuze maken.
Read more

15.01.2016 - Grondwettelijk Hof laat gevangeniszittingen van raadkamer en KI bij voorlopige hechtenis bestaan, mits garanties

De raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling kunnen er blijven voor kiezen om de zittingen over de handhaving van de voorlopige hechtenis in de gevangenis te laten plaatsvinden.
Read more

30.11.2015 - Wetgever versterkt rol Rijksregister in aanpak identiteitsfraude

Identiteitsfraude blijft jaar na jaar toenemen. De wetgever schakelt daarom een versnelling hoger in de aanpak van het fenomeen.
Read more

27.11.2015 - Maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen daalt van 90 naar 70km/u

Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen buiten de bebouwde kom van 90 naar 70km/u.
Read more

30.10.2015 - Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen aangepast

De buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen wordt op enkele punten aangepast.
Read more

22.10.2015 - Hoger beroep in burgerlijke zaken heeft geen schorsende werking meer

In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis niet meer. Enkel het verzet heeft nog schorsende werking.
Read more

22.10.2015 - Gerechtsdeurwaarders vorderen onbetwiste geldschulden in

De invordering van onbetwiste geldschulden kan voortaan zonder gerechtelijke tussenkomst. Gerechtsdeurwaarders staan voor die invordering in, op vraag van de advocaat van de schuldeiser.
Read more

21.10.2015 - Raad van State vernietigt KB dat witte kassa invoert voor de horecasector

De Raad van State heeft het KB van 15 december 2013 vernietigd dat de witte kassa invoert in de horecasector.
Read more

01.09.2015 - Verzoende echtgenoten kunnen in beroep gaan tegen echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtgenoten die met onderlinge toestemming gescheiden zijn en zich achteraf verzoenen kunnen - samen - in hoger beroep gaan tegen het echtscheidingsvonnis.
Read more

27.08.2015 - Wettelijk samenwonenden mogen elkaar vertegenwoordigen voor vrederechter, rechtbank van koophandel en arbeidsgerechten

Voortaan kunnen ook wettelijk samenwonenden elkaar vertegenwoordigen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten.
Read more

26.08.2015 - Oplossing voor 2 praktische problemen met nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen

In 2013 werd beslist om de huidige statuten voor wilsonbekwamen tot hervormen tot ťťn algemeen beschermingsstatuut. De nieuwe regels worden toegepast sinds 1 september 2014, maar zorgen al van bij ...
Read more

05.08.2015 - Afreizen naar buitenland voor terrorisme voortaan strafbaar

Wie naar het buitenland afreist om daar of hier in BelgiŽ een terroristisch misdrijf te plegen, riskeert voortaan een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete van 100 tot 5.000 euro.
Read more

16.06.2015 - Grondwettelijk Hof vernietigt Dataretentiewet

Het Grondwettelijk Hof heeft de Dataretentiewet van 30 juli 2013 vernietigd.
Read more

26.05.2015 - Rolrechten hangen af van waarde van geschil

De wetgever hervormt de rolrechten. Voortaan hangt het bedrag van de rolrechten in de meeste gevallen af van de waarde van het geschil.
Read more

28.04.2015 - GAS-wet houdt stand: Grondwettelijk Hof verwerpt beroepen tot vernietiging

Het Grondwettelijk Hof heeft de beroepen tot vernietiging van de vernieuwde GAS-wet van 24 juni 2013 verworpen. Het huidige systeem blijft dus bestaan.
Read more

25.03.2015 - Vlaamse registratie- en erfbelasting: Turtelboom publiceert tweede omzendbrief fiscaal misbruik

Vlaams minister van FinanciŽn, Annemie Turtelboom, heeft opnieuw een omzendbrief gepubliceerd over de toepassing van de antimisbruikbepaling in het kader van de registratie- en erfbelasting ...
Read more

25.02.2015 - Buitengerechtelijke organen voor consumentengeschillen krijgen duidelijke gedragslijnen

Consumenten kunnen vanaf 1 juni 2015 terecht bij buitengerechtelijke organen om hun geschillen met ondernemingen op te lossen. Die organen moeten wel aan strikte regels voldoen.
Read more

16.02.2015 - 80% van veroordelingen politierechtbanken automatisch in Centraal Strafregister

80% van alle veroordelingen uitgesproken door de politierechtbanken wordt automatisch ingevoerd in het Centraal Strafregister. Een belangrijke stap in de automatisering van Justitie ...
Read more

31.12.2014 - Nieuwe werkloosheidsregels sinds 1 januari

Op 31 december 2014 zijn in het Belgisch Staatsblad een paar besluiten verschenen die de werkloosheidsreglementering aanpassen.
Read more

30.12.2014 - Vlaamse woonbonus ingeperkt sinds 1 januari 2015

Het belastingvoordeel van de Vlaamse woonbonus werd op 1 januari 2015 gevoelig ingeperkt voor hypothecaire leningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2015.
Read more

1  2  3  [4]  5  6  7  8