News

Choice an area :
Search :

25.01.2016 - Mr. NOLMANS en mr. CROONEN geslaagd voor "Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken"

De cassatieprocedure in strafzaken werd recent hervormd. Daardoor is het moeilijker geworden om cassatieberoep in te stellen.
Read more

19.01.2016 - Niet meer naam van vader bij onenigheid of uitblijven naamkeuze

Een kind krijgt niet meer automatisch de naam van de vader wanneer de ouders het niet eens raken of geen keuze maken.
Read more

15.01.2016 - Grondwettelijk Hof laat gevangeniszittingen van raadkamer en KI bij voorlopige hechtenis bestaan, mits garanties

De raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling kunnen er blijven voor kiezen om de zittingen over de handhaving van de voorlopige hechtenis in de gevangenis te laten plaatsvinden.
Read more

30.11.2015 - Wetgever versterkt rol Rijksregister in aanpak identiteitsfraude

Identiteitsfraude blijft jaar na jaar toenemen. De wetgever schakelt daarom een versnelling hoger in de aanpak van het fenomeen.
Read more

27.11.2015 - Maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen daalt van 90 naar 70km/u

Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen buiten de bebouwde kom van 90 naar 70km/u.
Read more

30.10.2015 - Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen aangepast

De buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen wordt op enkele punten aangepast.
Read more

22.10.2015 - Hoger beroep in burgerlijke zaken heeft geen schorsende werking meer

In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis niet meer. Enkel het verzet heeft nog schorsende werking.
Read more

22.10.2015 - Gerechtsdeurwaarders vorderen onbetwiste geldschulden in

De invordering van onbetwiste geldschulden kan voortaan zonder gerechtelijke tussenkomst. Gerechtsdeurwaarders staan voor die invordering in, op vraag van de advocaat van de schuldeiser.
Read more

21.10.2015 - Raad van State vernietigt KB dat witte kassa invoert voor de horecasector

De Raad van State heeft het KB van 15 december 2013 vernietigd dat de witte kassa invoert in de horecasector.
Read more

01.09.2015 - Verzoende echtgenoten kunnen in beroep gaan tegen echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtgenoten die met onderlinge toestemming gescheiden zijn en zich achteraf verzoenen kunnen - samen - in hoger beroep gaan tegen het echtscheidingsvonnis.
Read more

27.08.2015 - Wettelijk samenwonenden mogen elkaar vertegenwoordigen voor vrederechter, rechtbank van koophandel en arbeidsgerechten

Voortaan kunnen ook wettelijk samenwonenden elkaar vertegenwoordigen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten.
Read more

26.08.2015 - Oplossing voor 2 praktische problemen met nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen

In 2013 werd beslist om de huidige statuten voor wilsonbekwamen tot hervormen tot ťťn algemeen beschermingsstatuut. De nieuwe regels worden toegepast sinds 1 september 2014, maar zorgen al van bij ...
Read more

05.08.2015 - Afreizen naar buitenland voor terrorisme voortaan strafbaar

Wie naar het buitenland afreist om daar of hier in BelgiŽ een terroristisch misdrijf te plegen, riskeert voortaan een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete van 100 tot 5.000 euro.
Read more

16.06.2015 - Grondwettelijk Hof vernietigt Dataretentiewet

Het Grondwettelijk Hof heeft de Dataretentiewet van 30 juli 2013 vernietigd.
Read more

26.05.2015 - Rolrechten hangen af van waarde van geschil

De wetgever hervormt de rolrechten. Voortaan hangt het bedrag van de rolrechten in de meeste gevallen af van de waarde van het geschil.
Read more

28.04.2015 - GAS-wet houdt stand: Grondwettelijk Hof verwerpt beroepen tot vernietiging

Het Grondwettelijk Hof heeft de beroepen tot vernietiging van de vernieuwde GAS-wet van 24 juni 2013 verworpen. Het huidige systeem blijft dus bestaan.
Read more

25.03.2015 - Vlaamse registratie- en erfbelasting: Turtelboom publiceert tweede omzendbrief fiscaal misbruik

Vlaams minister van FinanciŽn, Annemie Turtelboom, heeft opnieuw een omzendbrief gepubliceerd over de toepassing van de antimisbruikbepaling in het kader van de registratie- en erfbelasting ...
Read more

25.02.2015 - Buitengerechtelijke organen voor consumentengeschillen krijgen duidelijke gedragslijnen

Consumenten kunnen vanaf 1 juni 2015 terecht bij buitengerechtelijke organen om hun geschillen met ondernemingen op te lossen. Die organen moeten wel aan strikte regels voldoen.
Read more

16.02.2015 - 80% van veroordelingen politierechtbanken automatisch in Centraal Strafregister

80% van alle veroordelingen uitgesproken door de politierechtbanken wordt automatisch ingevoerd in het Centraal Strafregister. Een belangrijke stap in de automatisering van Justitie ...
Read more

31.12.2014 - Nieuwe werkloosheidsregels sinds 1 januari

Op 31 december 2014 zijn in het Belgisch Staatsblad een paar besluiten verschenen die de werkloosheidsreglementering aanpassen.
Read more

30.12.2014 - Vlaamse woonbonus ingeperkt sinds 1 januari 2015

Het belastingvoordeel van de Vlaamse woonbonus werd op 1 januari 2015 gevoelig ingeperkt voor hypothecaire leningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2015.
Read more

30.12.2014 - Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging verdwijnt

Vanaf het aanslagjaar 2016 verdwijnt in het Vlaams Gewest de belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand.
Read more

29.12.2014 - Snelle invorderingprocedure voor alle commerciŽle geschillen tussen ondernemingen (art. 32 Justitie I)

De rechtbank van koophandel kan commerciŽle geschillen tussen ondernemingen beslechten via een snelle invorderingsprocedure.
Read more

28.07.2014 - Rijverbod bij niet tijdig inleveren rijbewijs toch nog mogelijk in 2014

Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod.
Read more

23.07.2014 - Melding op Kids-ID moet internationale parentale ontvoering verhinderen

Ouders die niet willen dat hun kind zonder hun toestemming naar een land buiten het Schengengebied reist, kunnen dit binnenkort laten melden op de Kids-ID.
Read more

07.07.2014 - Meeouders krijgen afstammingsband via 'gewone' afstammingsregels

De ongelijkheid bij de vaststelling van afstammingsbanden bij koppels met een gelijk en een verschillend geslacht wordt weggewerkt.
Read more

20.06.2014 - GAS-boetes voor fout parkeren en inbreuken op borden C3 en F103 mogelijk vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2014 kunnen gemeenten GAS-boetes opleggen voor overtredingen op het stilstaan en parkeren, voor overtredingen op het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) ...
Read more

13.06.2014 - Eenvormige waarderingsregels voor omzetting vruchtgebruik

Voor de waardering van het vruchtgebruik bestaan er verschillende methodes. De fiscus hanteert eigen waarderingsregels, die afwijken van het regime uit het Burgerlijk Wetboek.
Read more

10.06.2014 - Schuldsaldoverzekering wordt toegankelijker

Er komen strikte regels voor de medische vragenlijsten die verzekeraars hanteren bij een schuldsaldoverzekering.
Read more

30.05.2014 - Alimentatievoorschotten toegankelijker

Meer alimentatiegerechtigden kunnen via DAVO voorschotten krijgen op de onderhoudsgelden voor hun kinderen. De inkomensgrens wordt immers fors verhoogd.
Read more

1  2  3  [4]  5  6  7