News

Choice an area :
Search :

24.07.2017 - Voorafgaand geschiktheidsvonnis ook nodig bij binnenlandse adoptie

Ook bij een binnenlandse adoptie moeten de meeste kandidaat-adoptanten voortaan een voorafgaand geschiktheidsvonnis kunnen voorleggen.
Read more

19.07.2017 - Studentenovereenkomst ook voor studenten in systeem van alternerend leren en werken

Jongeren die alternerend leren kunnen voortaan onder bepaalde voorwaarden werken op basis van een studentenovereenkomst. De NAR heeft eerder al het probleem bekeken van het achterhaald zijn en de ...
Read more

11.07.2017 - Nieuwe omzettingstabel voor vruchtgebruik vanaf 21 juli 2017

Zoals de vorige jaren heeft minister van Justitie Koen Geens de tabel voor de omzetting van een vruchtgebruik in volle eigendom geactualiseerd. De nieuwe omzettingstabel houdt rekening met een ...
Read more

07.07.2017 - Belastingkrediet voor kinderen ten laste uitgebreid

Voortaan kan er ook een belastingkrediet voor kinderen ten laste worden verleend aan belastingplichtigen van wie het gezamenlijk belaste inkomen weliswaar hoger of gelijk is aan de belastingvrije ...
Read more

07.07.2017 - Vlaanderen voluit bevoegd voor pacht

Lang voor de bevoegdheid voor de pachtregels volledig werd overgedragen van de federale overheid naar de gewesten, legde het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid al de ...
Read more

07.07.2017 - Soepel regime bij overdracht van appartementen op risicogrond uitgebreid

Een gebouw op een risicogrond kan maar verkocht worden als er eerst een oriŽnterend bodemonderzoek heeft plaatsgevonden.
Read more

30.06.2017 - Politie mag wanbetalers penale verkeersboetes opsporen via ANPR-camera's

De politie mag voortaan ANPR-camera's en nummerplaatscanners inzetten om wanbetalers van penale verkeersboetes op te sporen.
Read more

09.06.2017 - Verzekeringsplicht voor architect ťn aannemer, dakdekker, plaatser van ramen en deuren?

Momenteel zijn alleen architecten verplicht om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren.
Read more

25.04.2017 - Ook vrije advocatenkeuze bij arbitrageprocedure

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen.
Read more

24.03.2017 - Vereniging van mede-eigenaars moet syndicus inschrijven in KBO

Vanaf 1 april 2017 moeten de syndici van de verenigingen van mede-eigenaars ingeschreven worden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
Read more

22.03.2017 - Adoptie kind voormalige partner mogelijk

Voortaan heeft een kandidaat-adoptant het recht om het kind van een voormalige partner te adopteren. Onder strikte voorwaarden evenwel.
Read more

30.12.2016 - Dubbele naam bij onenigheid of uitblijven naamkeuze

Voortaan krijgt een kind de dubbele naam wanneer de ouders het niet eens raken over de naam of geen keuze maken.
Read more

30.12.2016 - Partij staat zelf in voor foutief veroorzaakte nutteloze gerechtskosten

De rechter moet de nutteloos gemaakte gerechtskosten voortaan laten betalen door de partij die ze foutief gemaakt heeft. Ook als die de zaak gewonnen heeft.
Read more

30.12.2016 - Contactverbod met minderjarigen bij vrijheid onder voorwaarden altijd in Centraal Strafregister

Een contactverbod met minderjarigen dat door de onderzoeksrechter wordt opgelegd in het kader van een invrijheidstelling onder voorwaarden, moet altijd vermeld worden in het Centraal Strafregister.
Read more

20.12.2016 - Huurcontracten kunnen vanaf 1 januari online geregistreerd worden

Vanaf 1 januari 2017 kunnen onderhandse huurcontracten met hun bijlagen 'op gedematerialiseerde wijze' geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD FinanciŽn
Read more

22.06.2016 - Invordering onbetwiste geldschulden door gerechtsdeurwaarder van start

Voortaan kan de gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden invorderen. Los van enige gerechtelijke tussenkomst.
Read more

23.05.2016 - Gevangenisstraf en boete voor wie verlengd rijverbod negeert

De wetgever is voortaan duidelijk: een voertuig besturen tijdens een verlengd rijverbod is strafbaar.
Read more

13.05.2016 - Internering alleen nog voor meer ernstige misdrijven

De feiten waarvoor de onderzoeks- en vonnisgerechten een internering kunnen uitspreken, worden beperkt.
Read more

13.05.2016 - Elektronische betekening vervangt bezoek gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders kunnen binnenkort elektronisch betekenen. Zowel in burgerlijke als in strafzaken.
Read more

04.05.2016 - Wat is een geldige toestemming volgens de GDPR?

De GDPR laat de verwerkingsverantwoordelijke toe om persoonsgegevens te verwerken op basis van de toestemming van de betrokkenen. Om van een geldige toestemming te kunnen spreken moet deze vrij ...
Read more

15.04.2016 - Drone-wetgeving geldt vanaf 25 april

Het langverwachte KB dat een wettelijk kader vastlegt voor het gebruik van 'op afstand bestuurde luchtvaartuigen' (RPA) of 'drones' is op 15 april 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Read more

05.04.2016 - Openbaar Ministerie kan daders belaging vervolgen zonder klacht

Belaging vormt niet langer een klachtmisdrijf.
Read more

04.04.2016 - Kilometerheffing niet betaald? Vlabel kan voertuig laten takelen

Sinds 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens zwaarder dan 3,5ton een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in ons land.
Read more

19.02.2016 - Potpourri II (Strafrecht en Strafvordering) gepubliceerd

De langverwachte Potpourri II-wet is op 19 februari 2016 in het Staatsblad verschenen. Exact 120 dagen nadat het monsterontwerp werd ingediend in de Kamer.
Read more

19.02.2016 - Voyeurisme voortaan strafbaar

Voyeurisme is voortaan strafbaar. Daders riskeren een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Is het slachtoffer jonger dan 16, dan kan die straf oplopen tot 15 jaar cel.
Read more

19.02.2016 - Alle misdaden correctionaliseerbaar

Alle misdaden worden correctionaliseerbaar. Wat betekent dat ze kunnen behandeld worden door de correctionele rechtbank, in plaats van door het hof van assisen. Geen uitzonderingen meer.
Read more

19.02.2016 - Wettelijke basis voor videoverhoor bij voorlopige hechtenis

Uiterlijk vanaf 1 september 2017 zullen de raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling inverdenkinggestelden via videoconferentie kunnen verhoren.
Read more

19.02.2016 - Guilty plea in Belgisch Strafrecht

De Potpourri II-wet introduceert de 'guilty plea' of de 'voorafgaande erkenning van schuld' in ons strafrecht.
Read more

19.02.2016 - Arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden nieuwe verzwarende omstandigheid bij slagen en verwondingen

Wanneer slagen en verwondingen leiden tot een arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden worden zij bestraft met zwaardere straffen dan de 'gewone' slagen en verwondingen.
Read more

05.02.2016 - Verdeeld verblijf van minderjarige in bevolkingsregister

Wanneer een kind op twee adressen verblijft, kan de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft in het bevolkingsregister laten opnemen dat het kind ook bij hem verblijft.
Read more

1  2  [3]  4  5  6  7