News

Choice an area :
Search :

29.12.2017 - Zelfstandigenstatuut: terugvordering onterecht betaalde pensioenuitkeringen

Een wet van 25 december 2017 verbetert het pensioenstelsel van de zelfstandigen door het aan te passen aan de hervorming van de sociale bijdragen. De wetgever maakt het mogelijk om te vermijden dat ...
Read more

20.12.2017 - Codextrein: As-builtattest wordt gedegradeerd tot facultatieve technische beoordeling door architect

De Codextrein vormt het as-builtattest om van een mini-regularisatievergunning naar een louter technische beoordeling van de wettelijkheid van het gerealiseerde project door de architect. En dan nog ...
Read more

14.12.2017 - Brussel wordt op 1 januari lage emissiezone: vervuilende diesels mogen niet meer binnen

Op 1 januari 2018 voert Brussel de lage emissiezone (LEZ) in. Vanaf dan mogen de meest vervuilende dieselwagens (euronorm 0 en 1) het hoofdstedelijk gewest niet meer binnen. En de normen worden de ...
Read more

01.12.2017 - Eenvoudiger grievenformulier voor hoger beroep in strafzaken

Wie hoger beroep aantekent in strafzaken, moet voortaan een nieuw 'grievenformulier' gebruiken. Dat is heel wat eenvoudiger dan het vorige. De voorbije maanden zorgde het oude formulier immers voor ...
Read more

29.11.2017 - Maximale aanhoudingstermijn verdachten voor Ólle strafbare feiten opgetrokken tot 48 uur

Vanaf 29 november 2017 mogen verdachten tot 48 uur aangehouden blijven zonder tussenkomst van een rechter. Dat is dubbel zo lang als daarvoor. Volgens de wetgever is die extra tijd fundamenteel om ...
Read more

28.07.2017 - Verwerking van persoonsgegevens door politie: expliciete machtigingsvrijstelling in Privacywet

De politiediensten hebben geen machtigingen meer nodig van het sectoraal comitÚ voor de federale overheid om persoonsgegevens vanuit overheidsdatabanken te verwerken.
Read more

24.07.2017 - Minder papierwerk bij erfeniskwesties, zowel voor notarissen als rechtbanken eerste aanleg

Erfeniskwesties regelen, het wordt voortaan iets makkelijker voor de notarissen. Althans, de papierberg die ze moeten verwerken wordt kleiner.
Read more

24.07.2017 - Potpourri V gepubliceerd in Staatsblad

Potpourri V of de wet met de vijfde reeks diverse maatregelen op het gebied van justitie, is op 24 juli in het Staatsblad verschenen. Met in totaal 321 artikelen om de werking van justitie te ...
Read more

24.07.2017 - Uniforme verjaringstermijn van 5 jaar voor energiefacturen Ún facturen elektronische communicatie

De verjaringstermijn voor energiefacturen (gas, water en elektriciteit) en facturen elektronische communicatie bedraagt voortaan 5 jaar.
Read more

24.07.2017 - Voorafgaand geschiktheidsvonnis ook nodig bij binnenlandse adoptie

Ook bij een binnenlandse adoptie moeten de meeste kandidaat-adoptanten voortaan een voorafgaand geschiktheidsvonnis kunnen voorleggen.
Read more

19.07.2017 - Studentenovereenkomst ook voor studenten in systeem van alternerend leren en werken

Jongeren die alternerend leren kunnen voortaan onder bepaalde voorwaarden werken op basis van een studentenovereenkomst. De NAR heeft eerder al het probleem bekeken van het achterhaald zijn en de ...
Read more

11.07.2017 - Nieuwe omzettingstabel voor vruchtgebruik vanaf 21 juli 2017

Zoals de vorige jaren heeft minister van Justitie Koen Geens de tabel voor de omzetting van een vruchtgebruik in volle eigendom geactualiseerd. De nieuwe omzettingstabel houdt rekening met een ...
Read more

07.07.2017 - Belastingkrediet voor kinderen ten laste uitgebreid

Voortaan kan er ook een belastingkrediet voor kinderen ten laste worden verleend aan belastingplichtigen van wie het gezamenlijk belaste inkomen weliswaar hoger of gelijk is aan de belastingvrije ...
Read more

07.07.2017 - Vlaanderen voluit bevoegd voor pacht

Lang voor de bevoegdheid voor de pachtregels volledig werd overgedragen van de federale overheid naar de gewesten, legde het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid al de ...
Read more

07.07.2017 - Soepel regime bij overdracht van appartementen op risicogrond uitgebreid

Een gebouw op een risicogrond kan maar verkocht worden als er eerst een oriŰnterend bodemonderzoek heeft plaatsgevonden.
Read more

30.06.2017 - Politie mag wanbetalers penale verkeersboetes opsporen via ANPR-camera's

De politie mag voortaan ANPR-camera's en nummerplaatscanners inzetten om wanbetalers van penale verkeersboetes op te sporen.
Read more

09.06.2017 - Verzekeringsplicht voor architect Ún aannemer, dakdekker, plaatser van ramen en deuren?

Momenteel zijn alleen architecten verplicht om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren.
Read more

25.04.2017 - Ook vrije advocatenkeuze bij arbitrageprocedure

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen.
Read more

24.03.2017 - Vereniging van mede-eigenaars moet syndicus inschrijven in KBO

Vanaf 1 april 2017 moeten de syndici van de verenigingen van mede-eigenaars ingeschreven worden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
Read more

22.03.2017 - Adoptie kind voormalige partner mogelijk

Voortaan heeft een kandidaat-adoptant het recht om het kind van een voormalige partner te adopteren. Onder strikte voorwaarden evenwel.
Read more

30.12.2016 - Dubbele naam bij onenigheid of uitblijven naamkeuze

Voortaan krijgt een kind de dubbele naam wanneer de ouders het niet eens raken over de naam of geen keuze maken.
Read more

30.12.2016 - Partij staat zelf in voor foutief veroorzaakte nutteloze gerechtskosten

De rechter moet de nutteloos gemaakte gerechtskosten voortaan laten betalen door de partij die ze foutief gemaakt heeft. Ook als die de zaak gewonnen heeft.
Read more

30.12.2016 - Contactverbod met minderjarigen bij vrijheid onder voorwaarden altijd in Centraal Strafregister

Een contactverbod met minderjarigen dat door de onderzoeksrechter wordt opgelegd in het kader van een invrijheidstelling onder voorwaarden, moet altijd vermeld worden in het Centraal Strafregister.
Read more

20.12.2016 - Huurcontracten kunnen vanaf 1 januari online geregistreerd worden

Vanaf 1 januari 2017 kunnen onderhandse huurcontracten met hun bijlagen 'op gedematerialiseerde wijze' geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD FinanciŰn
Read more

22.06.2016 - Invordering onbetwiste geldschulden door gerechtsdeurwaarder van start

Voortaan kan de gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden invorderen. Los van enige gerechtelijke tussenkomst.
Read more

23.05.2016 - Gevangenisstraf en boete voor wie verlengd rijverbod negeert

De wetgever is voortaan duidelijk: een voertuig besturen tijdens een verlengd rijverbod is strafbaar.
Read more

13.05.2016 - Internering alleen nog voor meer ernstige misdrijven

De feiten waarvoor de onderzoeks- en vonnisgerechten een internering kunnen uitspreken, worden beperkt.
Read more

13.05.2016 - Elektronische betekening vervangt bezoek gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders kunnen binnenkort elektronisch betekenen. Zowel in burgerlijke als in strafzaken.
Read more

04.05.2016 - Wat is een geldige toestemming volgens de GDPR?

De GDPR laat de verwerkingsverantwoordelijke toe om persoonsgegevens te verwerken op basis van de toestemming van de betrokkenen. Om van een geldige toestemming te kunnen spreken moet deze vrij ...
Read more

15.04.2016 - Drone-wetgeving geldt vanaf 25 april

Het langverwachte KB dat een wettelijk kader vastlegt voor het gebruik van 'op afstand bestuurde luchtvaartuigen' (RPA) of 'drones' is op 15 april 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Read more

1  2  [3]  4  5  6  7  8