Verplicht alchoholslot vanaf 1,8 promille of 1,2 promille bij recidivisten

Een alcoholslot houdt concreet in dat een bestuurder zijn voertuig slechts zal kunnen starten indien de betrokkene een ademtest aflegt (d.i. blazen in het alcoholslot) waaruit een alcoholconcentratie blijkt van minder dan 0,2 promille.

Vanaf 01 juli 2018 zijn rechters ingevolge de Wegverkeerswet verplicht om in bepaalde gevallen dergelijk alcoholslot op te leggen aan bestuurders.

De rechter is in principe verplicht dit alcoholslot op te leggen in het geval van zware alcoholintoxicatie, dit is vanaf 1,8 promille (ofwel 0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht). De rechtbank kan evenwel toch beslissen om in dit geval de sanctie van het alcoholslot niet op te leggen indien de rechter dit expliciet motiveert.

In geval van recidive bestaat dergelijke afwijkingsmogelijkheid niet. De rechter is gebonden dit alcoholslot verplicht op te leggen in het geval een bestuurder binnen de drie jaar opnieuw wordt veroordeeld bij vaststelling van een alcoholgehalte vanaf 1,2 promille (ofwel 0,50 mg/l uitgeademde alveolaire lucht).

De rechtbank kan dergelijk alcoholslot telkens opleggen voor een periode van één tot drie jaar, ofwel levenslang.

De wetgever voorziet in de mogelijkheid om het alcoholslot uit te sluiten voor één of meerdere voertuigcategorieën. Evenwel moet het alcoholslot in ieder geval wél worden opgelegd voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan.

Op deze manier kan een buschauffeur bijvoorbeeld veroordeeld worden tot het besturen van zijn personenwagen met een alcoholslot, maar niet wanneer hij met zijn bus rijdt. Deze uitsluiting is aldus bedoeld als bescherming voor professionele bestuurders.

Deze uitsluiting is niet van toepassing in geval van herhaling.

De financiële gevolgen voor de betrokken bestuurder zijn niet min.

De veroordeelde persoon kan ervoor opteren om geen alcoholslot te laten installeren, omwille van bijvoorbeeld de kostprijs. In dat geval mag de betrokken persoon geen motorvoertuigen besturen totdat de periode – opgelegd door de rechter – is verstreken en hij zijn rijbewijs terug heeft opgehaald.

Heeft u nog vragen, wenst u een advies of heeft u de bijstand nodig van een advocaat? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Nolmans Croonen.