Verjaringstermijn van seksueel misbruik van minderjarigen zou in (nabije) toekomst worden opgeheven.

De commissie Justitie stemde op 16 oktober 2019 het wetsvoorstel goed waarin wordt bepaald dat seksueel misbruik tegen minderjarigen niet langer kan verjaren.

De verjaringstermijn voor seksueel misbruik op minderjarigen bedraagt vandaag de dag vijftien jaar, te rekenen vanaf de meerderjarigheid van het slachtoffer. Voor de leeftijd van 33 jaar dient het slachtoffer een klacht neer te leggen bij de politie. Na deze periode is een vervolging van de dader van het seksueel misbruik niet meer mogelijk.

In de (nabije) toekomst zal de dader van dergelijk seksueel misbruik op minderjarigen nog steeds vervolgd kunnen worden, ongeacht het tijdstip waarop het slachtoffer klacht indient bij de politie. De ratio legis achter dit wetsvoorstel schuilt in het feit dat slachtoffers van seksueel misbruik vaak pas na lange tijd hun verhaal durven te vertellen omwille van het grote trauma of de angst voor de dader. Men dient vandaag de dag vast te stellen dat wanneer slachtoffers bereid zijn hun verhaal te delen, de feiten reeds verjaard zijn en de dader niet meer kan worden vervolgd. Dit zou in de toekomst evenwel veranderen.

Voor een vertrouwelijk gesprek, kan u steeds terecht bij Advocatenkantoor Nolmans Croonen. Wij beschikken over enkele specialisten in het strafrecht (o.a. Kris Croonen, Mathias Carrein en Lisa Desmet).