Adoptanten krijgen originele documenten omtrent de herkomst van de geadopteerde terug na de erkenning van de buitenlandse adoptie.

Het nieuwe Koninklijk Besluit van 26 september 2019 (inwerkingtreding op 26 oktober 2019) bepaalt dat de Federale Centrale Autoriteit (FCA) de originele documenten die de adoptanten haar hebben afgegeven met het oog op de erkenning van de buitenlandse adoptie, dient terug te geven.

Deze teruggave gebeurt na de erkenning van de buitenlandse adoptiebeslissing. De FCA beslist omtrent dergelijke erkenning van deze buitenlandse adoptie.

Het nieuw Koninklijk Besluit van 26 september 2019 bepaalt dat het FCA deze originelen niet zelf mag bewaren.

Het gaat meer specifiek om twee documenten van de geadopteerde: het bewijs van nationaliteit en het bewijs van de gewone verblijfplaats.

Deze twee originele documenten dienen terug te worden overhandigd aan de adoptanten.

Heeft u vragen omtrent een buitenlandse adoptie, of wenst u de bijstand van een advocaat gedurende de adoptieprocedure? Neem dan gerust contact op met Nolmans Croonen.