Niet akkoord met een B- of C- attest en/of onterechte resultaten behaald?

Bent u als leerling, student of ouder onrechtvaardig behandeld? Werd verkeerdelijk een B- of C- attest opgelegd aan u of aan uw zoon of dochter? Dan beschikt u over verschillende mogelijkheden om u te verdedigen.

1.     Als u, als leerling of als ouder, niet akkoord bent met een B- of C- attest en dit wil aanvechten, dan dient u verschillende stappen te ondernemen, namelijk :

- U moet uw school contacteren voor een vertrouwelijk overleg, eventueel in aanwezigheid van uw advocaat.

- U moet beroep aantekenen tegen de beslissing genomen door de school bij het schoolbestuur via een gedateerd en ondertekend verzoekschrift. 

Vervolgens zal de beroepscommissie uw klacht bekijken. Deze commissie kan de oorspronkelijke beslissing bevestigen of een andere beslissing nemen. Tevens kan de Interne Beroepscommissie beslissen dat de leerling bijkomende testen moet afleggen.

U zal dan ten laatste op 15 september van het volgend schooljaar schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

-  Indien u niet tevreden bent met de beslissing van de beroepscommissie, dan kan een procedure worden ingesteld bij de Raad van State om een vernietigings- of schorsingsarrest te bekomen.

2.     Als u, als student, niet akkoord bent met uw examenresultaten of u bevindt zich in een overmachtssituatie en bent derhalve uw leerkrediet verloren, dan bent u verplicht om eerst een interne beroepsprocedure bij uw onderwijsinstelling te doorlopen alvorens u beroep kan indienen bij de Raad voor betwisting van studievoortgangsbeslissingen.

Onderwijsrecht is zeer complex en korte termijnen zijn hier kenmerkend. U dient telkens snel en doeltreffend te handelen. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Heeft u nog vragen, wenst u een advies of heeft u bijstand nodig van een advocaat? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Nolmans Croonen.