Covid-19: Afwijkend stelsel voor algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van vennootschappen verlengd tot 30 juni

Begin deze maand besliste de federale overheid om tussen 1 maart 2020 en 3 mei 2020 minder streng te zijn voor de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Omdat de social distancing-regels en andere restricties omwille van het coronavirus nog altijd van kracht zijn, wordt dat soepeler regime nu verlengd tot en met 30 juni.

De basis van het afwijkende regime werd gelegd door het vierde bijzonderemachtenbesluit van 9 april 2020. Dat KB nr. 4 zegt onder meer dat het bestuur van een vennootschap of vereniging mag beslissen om de algemene vergadering tussen begin maart en eind juni digitaal of ?op afstand? te houden. Er kan dan eventueel per mail of per volmacht gestemd worden. Het bestuur kan een beperkt aantal volmachthouders aanwijzen, die wél fysiek aanwezig kunnen zijn op de vergadering. Of het kan bepalen dat alle vragen schriftelijk gesteld moeten worden en dat de bestuurders die ook schriftelijk zullen beantwoorden.

Het bestuur kan er echter ook voor kiezen om de vergadering uit te stellen. Oorspronkelijk was dat tot na 3 mei. Nu dus tot na 30 juni. De meeste deadlines uit het Vennootschappenwetboek schuiven mee op.

Het KB dat de einddatum van het afwijkende regime verschuift van 3 mei 2020 naar 30 juni 2020 treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt. Dat is op 28 april 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 28 april 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie, BS 28 april 2020.

Zie ook:
KB?nr. 4 van 9 april 2020 (art. 4 e.v.).