Nieuw Burgerlijk Wetboek krijgt vorm

Ons land krijgt een nieuw Burgerlijk Wetboek. Het huidige wetboek is op bepaalde punten sterk verouderd, een grondige opfrissing was dringend nodig. Het nieuwe wetboek zal negen boeken tellen:

Boek 1. Algemene bepalingen;

Boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht;

Boek 3. Goederen;

Boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;

Boek 5. Verbintenissen;

Boek 6. Bijzondere overeenkomsten;

Boek 7. Zekerheden;

Boek 8. Bewijs;

Boek 9. Verjaring.

Het achtste boek van het nieuw Burgerlijk Wetboek - dat over het bewijs - is alvast klaar. Het is samen met de structuur van het nieuwe wetboek gepubliceerd in het Staatsblad van 14 mei 2019.

De nieuwe wet van 13 april 2019 - met de structuur van het nieuwe wetboek en met Boek 8 - treedt in werking op 1 november 2020. Op dat moment krijgt ons huidige Burgerlijk Wetboek officieel de titel van 'oud Burgerlijk Wetboek'.

Bron: Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 ?Bewijs? in dat Wetboek, BS 14 mei 2019