Verjaring van strafvordering voortaan opgeschort bij wijziging taalrol (art. 2 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

De verjaring van de strafvordering wordt voortaan geschorst voor maximum 1 jaar wanneer een strafzaak wordt verwezen naar een rechtbank van een andere taalrol. Dit moet misbruik vermijden.

De dagdagelijkse praktijk heeft immers aangetoond dat de mogelijkheid die artikel 23 van de Wet op het Gebruik van talen in gerechtszaken biedt, steeds vaker wordt misbruik om een zaak langdurig uit te stellen of zelfs te laten verjaren. De verjaringstermijn van de strafvordering liep immers gewoon verder na de vraag tot verwijzing.

De wetgever wil hier nu een mouw aanpassen: voortaan 'wordt de verjaring van de strafvordering geschorst voor een termijn van maximum een jaar vanaf het moment van de vraag tot verwijzing tot op de dag van de eerste terechtzitting waarop de behandeling van de zaak ten gronde, opnieuw door de rechtbank zal worden hervat'.

Op die manier hoopt men de procedure opnieuw te herleiden tot zijn oorspronkelijke doel: de betrokkene zijn zaak laten volgen in zijn eigen taal, wat de verdediging ten goede komt.

Artikel 2 van de Verzamelwet Verkeersveiligheid is retroactief van toepassing vanaf 15 februari 2018.

Bron: Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, BS 15 maart 2018. (art. 2 en 26) Verzamelwet Verkeersveiligheid)