Mr. NOLMANS en mr. CROONEN geslaagd voor "Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken"

De cassatieprocedure in strafzaken werd recent hervormd. Daardoor is het moeilijker geworden om cassatieberoep in te stellen.

Een procedure starten kan bijvoorbeeld alleen nog met de hulp van een advocaat die gespecialiseerd is in cassatie. Alleen advocaten die de ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken’ hebben gevolgd én die volgens de Opleidingscommissie in hun memories blijk hebben gegeven van hun bekwaamheid om in strafzaken ontvankelijke, gestructureerde en precieze middelen aan te voeren, zullen een getuigschrift ontvangen.

Mr. Johan NOLMANS en mr. Kris CROONEN hebben beiden met succes de "Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken" gevolgd. Zij ontvingen dan ook voormeld getuigschrift en mogen een penale procedure voeren voor het Hof van Cassatie.