Elke weggebruiker verplicht om te stoppen voor wielerwedstrijden

Op 01 januari 2020 treedt een volledig nieuwe regelgeving in werking voor wat betreft de organisatie van wielerwedstrijden.

Vanaf 2020 zal de Wegcode iedere weggebruiker verplichten om onmiddellijk uit te wijken en te stoppen bij het naderen van een wielerwedstrijd.

De Wegcode zal een nieuw artikel 40quater krijgen dat stelt dat elke weggebruiker onmiddellijk moet uitwijken, de rijbaan zo ver als mogelijk moet vrijmaken en moet stoppen in volgende gevallen:

- Bij het naderen van het openingsvoortuig dat de wedstrijdkaravaan met een rode vlag aankondigt;
- Bij het naderen van het openingsvoertuig dat de publiciteitskaravaan met een rode vlag aankondigt
- Bij het naderen van een renner of een groep renners die aan een wielerwedstrijd deelnemen
- Bij het naderen van een voertuig of de voertuigen van de wedstrijdkaravaan of de publiciteitskaravaan.

Het normale verkeer is slechts terug toegelaten wanneer het sluitingsvoertuig dat het einde van de wedstrijdkaravaan of de publiciteitskaravaan met een groene vlag aankondigt, gepasseerd is.

Begaat u een inbreuk op dit nieuwe artikel van de Wegcode? Nolmans Croonen staat u bij.