Voorstelling

Advocatenkantoor NOLMANS CROONEN werd opgericht in 1997. Het kantoor telt
twee advocaten-vennoten, zes advocaten-medewerkers en drie secretaresses.

Wij richten ons tot ondernemers (K.M.O.'s, zelfstandigen, vrije beroepen) en particulieren:

Bent u een ondernemer ? Onze activiteiten omvatten het ondernemingsrecht en het handelsrecht: vennootschapsrecht, aannemingsrecht, overheidsopdrachten, arbeidsrecht, fiscaal recht, bankrecht, faillissementsrecht, distributieovereenkomsten, handelspraktijken, ...

Bent u een particulier ? U kan bij ons terecht voor al hun vragen en geschillen: personen- en familierecht, familiaal vermogensrecht, (echtscheidingen, vereffening en verdeling, afstamming), bemiddeling in familiezaken, erfrecht, bouwrecht, verkeersrecht, vermogensplanning, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsrecht, strafrecht, .....

De dienstverlening strekt zich uit tot het geven van adviezen, de redactie van overeenkomsten, bijstand in (commerciële) onderhandelingen, transacties en geschillen, bijstand aan ondernemingen in moeilijkheden, het voeren van procedures voor Rechtbanken en arbitrale colleges.

Advocatenkantoor NOLMANS CROONEN staat voor een kwalitatieve en persoonlijke dienstverlening.

Er wordt voortdurend geïnvesteerd in de permanente opleiding en vorming van onze advocaten. Zo hebben mr. Nolmans en mr. Croonen in 2016 hun getuigschrift behaald voor de "Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken". Tevens beschikt het kantoor over een uitgebreide bibliotheek en de belangrijkste juridische databanken.